Szanowni Klienci

INFORMACJA Firmy Garden Service Włodzimierz Szablewski – klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku administrator danych : Garden Service Włodzimierz Szablewski, Garzyn, ul. Leszczyńska 32/4 64-120 Krzemieniewo zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia informuje:
Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. Leszczynska32/4, 64-120 Krzemieniewo
  2. przez e-mail: gardenservice@interia.eu
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.